De volgende garantiebepalingen vormen een aanvulling op de geldende wettelijke rechten.

De Duofietswinkel garandeert dat zijn duofietsen vrij zijn van materiaal en/of constructiefouten op de volgende voorwaarden:

  • De garantie van de duofiets kan alleen worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de duofiets op vertoon van de aankoopbon.
  • De garantie is niet overdraagbaar.

De Duofietswinkel geeft 1 jaar garantie op het stalen frame en een jaar op de overige onderdelen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn.

Garantie wordt niet verleend indien:

  • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de duofiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.
  • Technische reparaties zijn niet vakkundig verricht.
  • Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de fiets of zijn onjuist gemonteerd.
  • Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, derailleurset en remmen.
  • Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals remkabels, remblokken, derailleurkabels, banden, kettingen en tandwielen.
  • Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak en chroomroest optreedt of indien de duofiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt.
  • De duofiets voor verhuur is gebruikt.

Gedurende de garantie periode zullen alle onderdelen waarvan door de Duofietswinkel is vastgesteld dat deze voor vervanging of reparatie in aanmerking komen worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Kosten van montage zijn voor rekening van de eigenaar.

Kosten van transport van de fiets of onderdelen van en naar de Duofietswinkel komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

Indien het betreffende onderdeel niet meer voorradig is verplicht leverancier zich tot vervanging van het betreffende onderdeel door een gelijkwaardig alternatief.